Murasakiji Hoo-mon Kinran Choken

Murasakiji Hoo-mon Kinran Choken
Item# TOKUGAWAMUSEUM012

Product Description

EDo-era, 18th century