Musashino-zu Byobu

Musashino-zu Byobu
Item# USAGISAN012

Product Description

Musashino-zu Byobu
Left (top) and right

Musashino-zu (Picture of the City of Kyoto) by unknown artist, Edo-era (1603-1867), 6 panels, set of 2. .