Chigibako (Luckey Box)

Chigibako (Luckey Box)
Item# TOKYOMIYAGE014

Product Description

Chigibako

Shiba Grand Shrine

Minato-ku, Shiba Daimon 1-12-7

www.shibadaijingu.com/