Hanairo Hinomaru-odoshi Gusoku

Hanairo Hinomaru-odoshi Gusoku
Item# TOKUGAWAMUSEUM001

Product Description

Momoyama-era, 16th century