Murasaki-ji Bufo Karakusa-mon Nishiki

Murasaki-ji Bufo Karakusa-mon Nishiki
Item# MURASAKI002

Product Description

Murasaki-ji Bufo Karakusa-mon Nishiki
Murasaki-ji Bufo Karakusa-mon Nishiki, sash, shikon and Kariyasu

Second 5 steps of shikon-zome