Gindami Shiroito-odoshi Gusoku

Gindami Shiroito-odoshi Gusoku
Item# TOKUGAWAMUSEUM002

Product Description

Edo-era, 17th century