Kawahara Keisai-gama

Kawahara Keisai-gama
TEL 0829-56-0038, Hatsukaichi=shi, Miyajimaguchi 1-7-9