Mino-yaki

5
5
Item# UTSUSHI005

Product Description

Yakishime Manju-mon Yakimonozara x 5, Yakumi-ire (3 legs) x 2