Kakiemon

Kakiemon
Item# IMARINOREKISHI005

Product Description

Iro-e Socho Sho-tsuku-bai-mon Rinka-zara

Established Kaiemon style