Kyo Yasai Necktie

Kyo Yasai Necktie
Item# SHISHIKABO007

Product Description

Kyo Yasai Necktie
Kyo yasai (Shishigatani kabocha, Kujo negi, kintoki ninjin, Kamo nasu), from Watabun (weaver in Kyoto)