The Old Pine

Oimatsu-zu Fusuma
Oimatsu-zu Fusuma
Item# FUSUMA007

Product Description

Oimatsu-zu (The Old Pine) by Kano Sansetsu in Edo-era (1603-1867), 4 panels, Metropolitan Museum (Tenshoin).