Masu - Set of 5

Masu - Set of 5
Item# KAGAMI007

Product Description

Ichimatsu Hanabishi Komon/Kiko Hanbishi Komon/Same Komon/Kikubishi Komon/Shippo Komon