7th Gyoza

7th Gyoza
Item# KANAZAWASHI003

Product Description

Dai 77 Gyoza

Kanzawa-shi, Mori-no sato 1-259

076-261-0825