Akechi Mitsuhide

Akechi Mitsuhide
Item# MS001

Product Description

Akechi Mitsuhide
Akechi Mitsuhide (1528?-1582)