Ashinaka

Ashinaka
Item# ASHINAKA001

Product Description

Ashinaka
Ashinaka: No heel, half of regular size, good for quick move, diet, your health