Baketsu Tofu

Baketsu Tofu
Item# KANKAN001

Product Description

Echigoya: Kanda Ta-cho 2-1-4