Bamboo Basket

Matsumoto Hafu
Matsumoto Hafu
Item# TAKEO032

Product Description

Made by Matsumoto Hafu (Chiba Prefecture)