Beni Shino Guinomi

Beni Shino
Beni Shino
Item# ROSANJIN005

Product Description

Beni Shino
Sake cup, Beni Shino Guinomi, size: h. 4.1 cm (1.6")