Kyo-no Ame Daigo

Kyo-no Ame Daigo
Item# KYOAMEYA021

Product Description

Kyo-no Ame Daigo
Kyo-no Ame Daigo, green tea candy

Ousu, Suisho, Koba, Hakubai
Ousu, Suisho, Koba, Hakubai
Ousu: Matcca, Suisho (crystal): Wrapped matcca, Kobai: wrapped matcca shiso leaves, Hakubai: Matcca with plum
KYOAMEYA021A
Koicha Suisho
Koicha Suisho
Dark matcca in crystal cany
KYOAMEYA021B