Edo-era

Edo-era
Item# YAKIMONO008

Product Description

Edo-era (1603-1867), Iwasho-chiku-bai-torimon rinka-zara, Sakaida Kaiemon