E-Karatsu-Jawan

E-Karatsu-Jawan
Item# KOJU006

Product Description

E-Karatsu-Jawan
Size: h. 8.5 cm (3.3")