Essay on Sanuki Udon by Murakami Haruki

Essay on Sanuki Udon by Murakami Haruki
Item# SANUKI006

Product Description

He introduced 5 udon restaurants in this essay.

Ogakeya: Nakatado-gun, Mannou-cho, Yoshino 1298-2, 0877-79-2262

Nakamura: Marugame-shi, Iiyama-cho, Nishi Sakamoto 1373-3, 0877-98-6658

Gamou: sakaide-shi, kamo-cho 420-3, 0877-48-2101

Yamashita: Zentsuji-shi, Yohoku-cho 284-1, 0877-62-6682

Kubo : No data