Miyako Uchiwa - Chidori Model

<font color="006400">Miyako Uchiwa - Chidori Model
Miyako (Kyoto) style uchiwa, made with Edo (Tokyo) style finish. Bird (chidori) shaped uchiwa has window on it.