Fuchiobi Mikomi Sansui-mon Bowl

Fuchiobi Mikomi Sansui-mon Bowl
Item# TAKAYANAGIGAMA004

Product Description

Fuchiobi Mikomi Sansui-mon Bowl