Fuku-no Shima from Koriyama (Fukushima)

Fuku-no Shima from Koriyama (Fukushima)
Item# BENTOMATSURI005

Product Description