"Fuji Goshinka Kokuo Rasha Jinbaori"

"Fuji Goshinka Kokuo Rasha Jinbaori"
Item# IPAINTED060

Product Description