Gojira-no Gyakushu

Gojira-no Gyakushu
Item# TSUBURAYA002

Product Description

Gojira series-2, 1955