Hai Narashi

Hai Narashi
Item# HIBACHIAC003

Product Description