Haikaburi Kabura Kaki (Flower Vase)

Haikaburi Kabura Kaki (Flower Vase)
Item# TATSUYA002

Product Description