Higo Zogan - Hand Guard

Higo Zogan - Hand Guard
Item# KIYOMASA001

Product Description

Higo Zogan - Hand Guard
Higo zogam tsuba (hand guard) made by living national treasure, Yonemitsu Mitsumasa