Honda Soichiro Monozukuri Densho-kan

Honda Soichiro Monozukuri Densho-kan
Item# OSHIZU010

Product Description

Honda Soichiro Monozukuri Densho-kan
Honda Soichiro Monozukuri Densho-kan

Zip: 431-3314, Suzuoka-ken, Hamamatsu-shi, Tenryu-ku, Futamachi-machi, Futamata 1112

Tel: 053-477-4664

Fax: 053-477-4664

E-mail: npo-honda@nifty.com

Site: http://www.honda-densyokan.com/