Ikura-meshi, Hachikyo, Sapporo

Ikura-meshi,  Hachikyo, Sapporo
Item# KITAKAISEN005

Product Description