Iwatsuki Takemitsu

Iwatsuki Takemitsu
Item# IWATSUKI001

Product Description

Iwatsuki Takemitsu
Iwatsuki Takemitsu, Ki-Zeto specialist, his tea cup