Kai-zukushi Bento at Sinagawa Station

Kai-zukushi Bento at Sinagawa Station
Item# EDOBEN008

Product Description

Kai-zukushi Bento at Sinagawa Station
Cooked shellfish over rice bento