Kashihara, Nara

Kashihara, Nara
Item# YOSHIDA005

Product Description

Old city Kashihara, Nara Prefecture