Katori Senko

Katori Senko
Item# KATORISENKO001

Product Description

Katori Senko
Take Mosquito Incense Pyrethrum. Be careful if you have allergies. Only organic Pyrethrum used.

1 box contains 30 pieces (6 hours x 30)