Karatsu Yohen Kaki

Karatsu Yohen Kaki
Item# KOJU001

Product Description

Karatsu Yohen Kaki
Size: h. 23.4cm (9.3")