Kimono Byobu

Kimono Byobu
Item# MOB001
$3,900.00
Type: 

Product Description

Kimono Byobu
Kimono Byobu. Beautiful for your home!