Kuro Karatsu Plate - Black Karatsu

Kuro Karatsu Plate - Black Karatsu
Item# KARATSUYAKI001

Product Description