Soma-no Kodairi

Kuniyoshi Shohan-6
Kuniyoshi Shohan-6
Item# KUNIYOSHI006

Product Description

Soma-no Kodairi, 1840-, 3 panels condition: trimmed, stain