Kyo Kanoko Shibori Silk Parasol

Kyo Kanoko Shibori Silk Parasol