Fukagawa Seiji Milano Studio

Fukagawa Seiji Milano Studio
Item# SHOKKI005

Product Description

Fukagawa Seiji Milano Studio
World famous Fukagawa Seiji opened Milano studio in 2005.

HISAGO: HISAGO - nero/HISAGO - rosso/HISAGO - bianco

nero - plate: nero/rosso/bianco

nero - bowl: nero/rosso/bianco