Miso Pan and Mizumushi Pan

Miso Pan and Mizumushi Pan
Item# FUKUSHIMAMEISAN014

Product Description

Miso Pan and Mizumushi Pan
Miso bread and MIzumushi (athlete's foot, what a name!) bread

Miso pan, Komadaya Honpo: Fukushima, Fukushima-shi, Ara-machi 5-29

Mizumushi pan, Okazaki Doughnuts: Fukushi, Fukushima-shi, Nakama-cho 9-12