Saitama Traditional Crafts Hall (6)

Saitama Traditional Crafts Hall (6)
http://saitamacraft.com/

Hiki-gun, Ogawa-machi, Ogawa 1220, tel: 0493-72-1220