Darumaji Temple Senshintei - Takasaki

Darumaji Temple Senshintei - Takasaki
Item# TAUT006

Product Description

Darumaji Temple Senshintei - Takasaki
His death mask was donated by his widow to the temple and some sketches of his house, Senshintei.

ICH LIEVE DIE JAPANISCHE KULTUR

Senshintei
Senshintei
SEISHINTEI001
Bathroom
Bathroom
SEISHINTEI002
Kitchen
Kitchen
SEISHINTEI003
Living
Living
SEISHINTEI004
Kids
Kids
SEISHINTEI005
Entrance
Entrance
SEISHINTEI006
Toko-no Ma
Toko-no Ma
SENSHINTEI007
Local Sweets "Bruno Taut"
Local Sweets "Bruno Taut"
SENSHINTEI008