Wagashi and Snack

Wagashi Note
Wagashi is a traditional Japanese sweets which is often served with tea, especially the types made of mochi, azuki bean paste. Wagashi is typically made from natural based (mainly plant) ingredients. Generally, confectioneries that were introduced from the West after the Meiji Restoration (1868) are not considered wagashi. Most sorts of Okinawan confectionery and those originating in Europe or China that use ingredients alien to traditional Japanese cuisine, are only rarely referred to as wagashi.

Some snacks are not so sweet. Here are many sweets, snacks from all over Japan. Classic or new.

RakuganSenbeiKanoko
ShigureWarabimochiMomoyama
Yokan DorayakiMonaca
NerikiriSeppeiKonashi
Taiyaki DaifukuDango
KonpeitoManjuKinkato
KuzumochiCastellaUiro
KintsubaAnkodamaOkoshi
Anmitsu and MitsumameAma NattoAruheito
NingyoyakiImo KenpiImagawayaki
Kawara SenbeiKarintoSauce Senbei
Kaki-no TaneFugashiKinton
UguisumochiKusamochiHanami Dango
SakuramochiKashiwamochiChimaki
Waka AyuMinazukiKuzu-Zakura
Mizu YokanBotamochi/OhagiTsukimi Dango
ChoseidenKoshi-no YukiOkawa
Keiran SomenUnryuAkafuku
Hiyoko• Wari-GoriDagashi
Kintaro AmeKuzu KiriWakakusa
Jiro AmeGochikaKami Fusen - Paper Balloon
AburimochiSweets?Imomushi Gorogoro
Usukawa ManjuKingyo (Goldfish)Onsen Manju
KabukiageKappa EbisenYokan from 4 Stores
HabutaemochiHabutae DangoKuri Kinton
Akita MorokoshiBabaheraSoft Cream
Zundamochi Aizu-AoiNagatoya
Gorobei AmeAzuki Ice - FujiyaKariman
Emperor's Cheesecake HoshiI-Imo - Dried Sweet Potato Cake in Daifuku
Purveyor Sweets to the Mito Tokugawa Household Sweet Jewel Soka Senbei
Negi Miso SenbeiGokabo100000 Goku Manju
SoyNure Senbei - We have to make money for fix our trainsNankin-mame
Tokyo Foods (49)Hato (Dove) SabléRice Snacks - Minoya
GeppeiBonito Cracker Kurodama - Black Balls
Tsuki-no ShizukuShingenmochiMisuzu-ame
PoppoyakiSasa DangoSagi-no Ko
KankontanTsuki Sekai - Traditional Sweet Egawa-no Mizuyokan
Habutae-mochiKurikintonMisoiri Ogaki Senbei
Ayu Sweets Sunomata-Ichiya-jo  MonacaSake on Ice Cream
Kaki YokanYomogiNikki
Kinchoen ManjuCastellaMizu Manju
UiroPine CandyKata (Hard) Boooro and 5-color Boooro
Sake-kasu Ame (Candy)Kikusui-ame (Candy)Nara Wagashi
WagashiKyo Ame - Kyoto Candy (24)Miyako Konbu
Ice Candies from Hokyoku (North Pole)Western Sweets (12)Mura Suzume/Kibi-Dango
Tomato JellyHatssaku DaifukuKappa Ebisen and Potato Chips Hiroshima Edition from Calbee
Momiji ManjuSake Caramel Kyorakudo, Hiroshima - Muscat (Gyuhi Covered)
Matsue WagashiTakeshima ManjuShimizu Yokan
Dojosukui ManjuTsuwano SweetsWasanbon-to - Sugar (9)
(Baked) Eggplant Ice Cream?Ice Crin Mikan Bread  and Daigfuku
Onigawaea Monaca Sweets Named "Xarvier"Otppai Manju
Sweets Saga Sweets Black Monblanc
Nagasaki Lane - Sugar Road JinDaikoIkinari Dango
Higo TsubaChosen-ameKarinto
Shirokuma (Polar Bear) ChinsukoBeniimo Tart
Classic Sweets