Tokushima Prefectural Museum

Tokushima Prefectural Museum
Item# AITOKUSHIMA009

Product Description

Tokushima Prefectural Museum
Tokushima Prefectural Museum and its exhibition "Ai-zome-no Hyosho" poster. The blue kimono (replica) was belonged famous Shogun Tokugawa Ieyasu .

2
2
AITOKUSHIMA009A
3
3
AITOKUSHIMA009B