Goshiki-ito

Goshiki-ito
Item# TORAYA001

Product Description

Goshiki-ito, 5 color treads

Hakka-Pepermint
Hakka-Pepermint
TORAYA001A
Shoga-Ginger
Shoga-Ginger
TORAYA001B
Bainiku-Plum
Bainiku-Plum
TORAYA001C
Yuzu
Yuzu
TORAYA001D
Nikkei-Chinnamon
Nikkei-Chinnamon
TORAYA001E