Yoshinobu and Monster

Yoshitoshi-1
Yoshitoshi-1
Item# YTO001
$500.00

Product Description

Title: Yoshinobu and Monster

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Date: 1886

Size: w. 22.1 cm (8.7") x h. 32.8 cm (12.9")

Condition: No condition problems to note