Koniro-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku

Koniro-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku
Koniro-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku
Item# YOK013
$1,390.00

Product Description

Koniro-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku
Display size: h. 160 cm (62.9")